HOME > 커뮤니티 > 갤러리
 
뇌졸중 건강교실(이양수 교수)_2017.11.15
admin
2017.11.16 14:24:31 / 6978
2017 행복 수성 아카데미(황양하 교수)_2017.11.14
admin
2017.11.16 14:21:38 / 6453
5개 기관 공동캠페인_2017.11.03
admin
2017.11.07 14:45:02 / 7055
2017 Dtro 문화 한마당_2017.11.02
admin
2017.11.07 14:32:12 / 7334
 
혈관튼튼 건강교실(노재형교수)_2017.10.26
admin
2017.11.01 16:07:05 / 7674
구미강동요양병원 심뇌재활센터 MOU체결_2017.10.19
admin
2017.10.31 14:15:56 / 6994
양지요양병원 시민건강강좌(이양수교수)_171019
admin
2017.10.31 14:07:44 / 7323
뇌졸중 건강교실_2017.10.18
admin
2017.10.19 10:37:27 / 7597
 
5개 기관 공동캠페인_2017.10.11
admin
2017.10.18 09:34:10 / 6952
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(손원수 교수)_2017.10.13
admin
2017.10.18 09:31:51 / 7351
혈관튼튼 건강교실_2017.09.28
admin
2017.09.28 15:16:47 / 7357
3개 기관 공동 직무교육_170927
admin
2017.09.28 15:05:42 / 7105
 
뇌졸중 건강교실(황양하 교수)_2017.09.20
admin
2017.09.20 15:26:09 / 6538
중구보건소 심뇌혈관질환 예방관리교실_2017.09.15
admin
2017.09.15 16:25:24 / 6182
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(김건엽 교수)_2017.09.06
admin
2017.09.07 16:58:05 / 6883
5개 기관 공동캠페인(심뇌혈관질환예방주간 레드서클 캠페인)_2017.09.01
admin
2017.09.05 13:48:36 / 6877
 
동국대 경주병원 MOU체결 및 CP세미나 개최_2017.08.31
admin
2017.09.04 17:14:17 / 6080
심뇌혈관질환 전문가 교육 및 보건소 인력 교육_2017.08.30
admin
2017.09.04 17:09:51 / 5840
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(양동헌교수)_2017.09.01
admin
2017.09.04 17:02:43 / 5914
농촌사랑 의료지원(안동)_2017.08.25
admin
2017.08.29 15:54:54 / 5593
 
[1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.