HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2017-10-18 (09:34:10)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     7835
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 127 - IMG_2571.JPG
  Downloading : 127 - IMG_2561.JPG
  Downloading : 125 - IMG_2569.JPG
글제목 :     5개 기관 공동캠페인_2017.10.11
 


5개 기관 공동캠페인 "청장년과 함께하는 건강POWER캠페인"
반월당역에서 진행되었습니다.
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
구미강동요양병원 심뇌재활센터 MOU체결_2017.10.19
admin
2017.10.31 14:15:56 / 8032
양지요양병원 시민건강강좌(이양수교수)_171019
admin
2017.10.31 14:07:44 / 8407
뇌졸중 건강교실_2017.10.18
admin
2017.10.19 10:37:27 / 8573
5개 기관 공동캠페인_2017.10.11
admin
2017.10.18 09:34:10 / 7835
 
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(손원수 교수)_2017.10.13
admin
2017.10.18 09:31:51 / 8635
혈관튼튼 건강교실_2017.09.28
admin
2017.09.28 15:16:47 / 8468
3개 기관 공동 직무교육_170927
admin
2017.09.28 15:05:42 / 8077
뇌졸중 건강교실(황양하 교수)_2017.09.20
admin
2017.09.20 15:26:09 / 7498
 
중구보건소 심뇌혈관질환 예방관리교실_2017.09.15
admin
2017.09.15 16:25:24 / 7195
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(김건엽 교수)_2017.09.06
admin
2017.09.07 16:58:05 / 7893
5개 기관 공동캠페인(심뇌혈관질환예방주간 레드서클 캠페인)_2017.09.01
admin
2017.09.05 13:48:36 / 7841
동국대 경주병원 MOU체결 및 CP세미나 개최_2017.08.31
admin
2017.09.04 17:14:17 / 7036
 
심뇌혈관질환 전문가 교육 및 보건소 인력 교육_2017.08.30
admin
2017.09.04 17:09:51 / 6798
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(양동헌교수)_2017.09.01
admin
2017.09.04 17:02:43 / 6935
농촌사랑 의료지원(안동)_2017.08.25
admin
2017.08.29 15:54:54 / 6474
혈관튼튼 건강강좌(김홍년 전문의)_2017.08.24
admin
2017.08.24 15:28:33 / 6566
 
경대병원역 캠페인_2017.08.22
admin
2017.08.24 15:25:24 / 6608
뇌졸중 건강교실(김용원 교수)_2017.08.16
admin
2017.08.17 10:45:32 / 6216
혈관튼튼 건강교실(노재형 교수)_2017.07.27
admin
2017.07.27 16:32:54 / 7491
경대병원역 캠페인_2017.07.25
admin
2017.07.27 16:30:09 / 6648
 
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.