HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2019-07-31 (13:30:14)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     2106
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 40 - P20190726_162801182_8D112C57-6E90-4ABB-ADB7-476CED64DAED.JPG
  Downloading : 38 - P20190729_091446896_2E028B7B-24F5-4CDB-8B80-0E7A8A186E88.JPG
  Downloading : 38 - P20190729_091448001_498E4E31-77AA-479A-9748-8901B0F29738.JPG
글제목 :     안동병원 심뇌혈관질환센터 운영지원 간담회
 


안동병원 심뇌혈관질환센터 운영지원 간담회

일시: 7. 26(금) 15:00
장소: 안동병원 2층 예방관리센터 회의실
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
혈관튼튼 건강교실
admin
2020.08.13 11:43:56 / 18
뇌졸중 건강교실
admin
2020.07.15 14:39:39 / 722
경대병원역 캠페인_200128
admin
2020.01.28 17:50:41 / 3418
혈관튼튼 건강교실(박윤정 전문의)_191226
admin
2019.12.30 09:27:58 / 3394
 
경대병원역 캠페인_191224
admin
2019.12.30 09:25:52 / 2160
대구·경북 허혈성 심장질환의 관리 현황 및 개선을 위한 심포지엄_191220
admin
2019.12.24 10:53:24 / 2148
뇌졸중 건강교실(심동현 교수)_191218
admin
2019.12.18 14:13:59 / 2121
보건진료 전담공무원 직무교육(심동현 교수)_191213
admin
2019.12.13 16:31:35 / 2195
 
보건진료 전담공무원 직무교육(이장훈 교수)_191209
admin
2019.12.12 09:44:53 / 2283
어촌사랑 의료지원시 심뇌혈관질환 홍보(포항시)_191129
admin
2019.12.05 10:00:24 / 2385
문경시 보건소 건강강좌(손원수 교수)_191128
admin
2019.11.28 16:06:00 / 2750
혈관튼튼 건강교실(김현정 전문의)_191128
admin
2019.11.28 16:01:19 / 2330
 
경대병원역 캠페인_191126
admin
2019.11.27 13:57:38 / 2381
대구·경북 권역심뇌혈관질환센터 관리협의회_191125
admin
2019.11.27 13:55:54 / 2478
뇌졸중 건강교실(이양수 교수)_191121
admin
2019.11.21 09:01:07 / 2491
매달 7일 공동캠페인(화원역)_191104
admin
2019.11.06 10:08:33 / 2679
 
3개 기관 공동직무교육_191101
admin
2019.11.04 09:54:13 / 2695
경대병원역 캠페인_191022
admin
2019.11.04 09:42:14 / 2628
경대병원역 캠페인_190924
admin
2019.11.04 09:38:23 / 2602
포항세명기독병원 업무협약 MOU_191023
admin
2019.10.25 09:00:42 / 2853
 
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.