HOME > 교육센터 > 교육 행사·일정
 
no day Menu name file date hit
6 2019.07.25   혈관튼튼 건강교실  35
5 2019.07.23   경대병원역 캠페인  29
4 2019.07.19   제 29차 농촌사랑 의료지원(상주시)  20
3 2019.07.17   뇌졸중 교실 건강강좌  36
2 2019.07.10   경상북도청 요청 건강강좌(상주시)  16
1 2019.07.05   매달 7일 공동 캠페인  20
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.