Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2014-11-18 (11:05:32)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     16313
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 324 - IMG_8626.JPG
  Downloading : 227 - IMG_8635.JPG
  Downloading : 223 - IMG_8636.JPG
  Downloading : 258 - IMG_8641.JPG
  Downloading : 281 - IMG_8651.JPG
  Downloading : 279 - IMG_8617.JPG
글제목 :     2014.11.13 응급구조인력 2차교육
 
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
15.02.25 MBC라디오방송 녹음
admin
2015.03.12 17:27:19 / 15605
2015.02.24 경대병원역 캠페인
admin
2015.02.25 10:46:08 / 15858
2015.1.27 경대병원역 캠페인
admin
2015.01.27 17:00:30 / 17635
2014.12.16 구미 건강 새마을 조성사업
admin
2014.12.24 09:24:31 / 17409
 
2014.12.18 '혈관튼튼 건강교실'
admin
2014.12.23 11:10:52 / 16602
2014.12.17 뇌졸중교실
admin
2014.12.17 17:40:08 / 15824
2014.12.2 2차 관리협의회
admin
2014.12.03 10:37:04 / 16066
2014.11.27 '혈관튼튼 건강교실'
admin
2014.12.01 13:39:18 / 15956
 
2014.11.20 전문인력 교육자대상 교육 4차
admin
2014.11.20 17:32:13 / 16172
2014.11.19 뇌졸중교실
admin
2014.11.19 14:39:26 / 14925
2014.11.10 경상북도청 연계 공개강좌
admin
2014.11.18 13:12:43 / 13859
2014.11.18 예방심포지엄
admin
2014.11.18 12:51:18 / 14752
 
2014.11.13 응급구조인력 2차교육
admin
2014.11.18 11:05:32 / 16313
2014.11.11 응급구조인력 1차 교육
admin
2014.11.18 11:04:17 / 15101
2014.11.7 '깨끗한 혈관, 나이지움 대구 캠페인'
admin
2014.11.14 16:03:25 / 15689
2014.11.5 뇌졸중교실
admin
2014.11.14 16:01:17 / 14959
 
2014.10.23 '혈관튼튼 건강교실'
admin
2014.11.14 15:51:28 / 15798
2014.10.15 뇌졸중 교실
admin
2014.11.14 15:46:53 / 14661
2014.10.7 '깨끗한 혈관, 나이지움 대구 캠페인
admin
2014.11.14 15:24:02 / 13955
2014.10.17-18 제11회수성힐링 건강 한마당
admin
2014.11.14 13:31:43 / 14000
 
◁◁  21 [22][23][24][25][26]
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.