HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2019-06-27 (11:46:28)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     2662
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 41 - 1.jpg
  Downloading : 35 - 2.jpg
  Downloading : 41 - 3.jpg
글제목 :     경대병원역 캠페인_190625
 경대병원역 캠페인

-일시: 6.25(화) 14:00-16:00
-장소: 경대병원역 역사
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
농촌사랑 의료지원 심뇌혈관질환 홍보(상주시)_190719
admin
2019.07.23 10:17:49 / 2211
뇌졸중 건강교실(심동현 교수)_190717
admin
2019.07.18 09:14:52 / 2784
심뇌혈관질환 공개강좌(상주시)_190710
admin
2019.07.11 10:13:45 / 2645
매달 7일 공동캠페인 '심뇌혈관질환 단디알기'(내당역)_190705
admin
2019.07.10 11:54:56 / 2566
 
혈관튼튼 건강교실(박윤정 전문의)_190627
admin
2019.06.27 16:23:17 / 3002
경상북도 통합건강증진사업 전문인력교육_190626
admin
2019.06.27 11:49:49 / 2847
경대병원역 캠페인_190625
admin
2019.06.27 11:46:28 / 2662
심뇌혈관질환 전문가교육_190620
admin
2019.06.24 13:57:42 / 2952
 
뇌졸중 건강교실(이양수 교수)_190619
admin
2019.06.24 13:50:09 / 2784
농촌사랑 의료지원 심뇌혈관질환 홍보(예천군)_190614
admin
2019.06.17 16:51:47 / 3754
응급의료인력교육_190605/190612
admin
2019.06.13 10:41:50 / 3653
서거달 운동_190608
admin
2019.06.10 11:20:19 / 3734
 
매달 7일 공동캠페인 '심뇌혈관질환 단디알기'(죽전역)_190607
admin
2019.06.10 11:13:26 / 3503
대한고혈압학회 MMM 캠페인_190528
admin
2019.05.29 10:17:24 / 3715
경대병원역 캠페인_190528
admin
2019.05.29 10:09:52 / 3525
혈관튼튼 건강교실(김현정 전문의)_190523
admin
2019.05.28 09:05:06 / 3559
 
심뇌혈관질환 전문가 교육(3차)_190514
admin
2019.05.28 09:01:44 / 3189
수성100세 건강대학 강의(손원수 교수)_190517
admin
2019.05.28 08:58:17 / 3538
북구보건소 연계 건강강좌(김건엽 교수)_190515
admin
2019.05.28 08:53:34 / 3293
뇌졸중 건강교실(이민지 영양사)_190515
admin
2019.05.15 14:37:11 / 4167
 
[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.