Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2017-01-31 (09:32:40)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     8494
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 221 - P20170124_140628330_0FC362D3-4FBB-41B1-B37E-9A8572574D7C.JPG
  Downloading : 215 - P20170124_140724027_D08152C2-033E-49FC-8B64-F22969C979A5.JPG
  Downloading : 194 - P20170124_140227970_A7D3058F-342C-4AB7-885E-51FCF9ACAD56.JPG
글제목 :     경대병원역 캠페인_2017. 01. 24
 


경대병원역 캠페인
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
경대병원역캠페인_17.04.25
admin
2017.04.26 17:19:19 / 8519
뇌졸중 건강교실_2017.04.19
admin
2017.04.19 16:25:50 / 8297
청장년과 함께하는 건강POWER캠페인(한국교육학술정보원)_2017. 04. 07
admin
2017.04.10 15:02:29 / 8723
심뇌혈관질환 전문가 교육_170329
admin
2017.03.30 10:56:06 / 10046
 
경대병원역 캠페인_2017.03.28
admin
2017.03.30 10:52:41 / 9069
뇌졸중 건강교실(황양하교수)_2017.03.15
admin
2017.03.15 16:07:45 / 9817
청장년과 함께하는 건강 파워 캠페인(대구역)_170307
admin
2017.03.08 09:17:00 / 9147
달성군 보건소 가족건강 공개강좌(이장훈 교수)_170307
admin
2017.03.08 09:13:03 / 8299
 
TBC라디오(박헌식 교수)_17.03.01
admin
2017.03.08 08:59:02 / 8074
2017.02.28 경대병원역 캠페인
admin
2017.03.03 09:28:40 / 7705
경대병원역 캠페인_2017. 01. 24
admin
2017.01.31 09:32:40 / 8494
경대병원역 캠페인_2016.12.27
admin
2016.12.28 10:15:00 / 8706
 
혈관튼튼교실_2016.12.22
admin
2016.12.23 14:20:13 / 8621
2016뇌졸중예방교육(김천시)_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:19:13 / 8276
뇌졸중교실_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:17:38 / 8098
하반기관리협의회_2016.12.06
admin
2016.12.08 11:06:15 / 8425
 
2016년 심혈관센터 심포지엄_2016.11.27
admin
2016.11.28 16:19:04 / 8815
혈관튼튼건강교실_2016.11.24
admin
2016.11.28 09:15:09 / 7690
경대병원역캠페인_2016.11.22
admin
2016.11.28 09:12:18 / 7606
뇌졸중 교실 _2016.11.16
admin
2016.11.17 14:09:13 / 7628
 
◁◁ [11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.