Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2016-12-08 (11:06:15)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     8443
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 178 - IMG_1354.JPG
  Downloading : 180 - IMG_1333.JPG
  Downloading : 175 - IMG_1349.JPG
  Downloading : 181 - IMG_1387.JPG
글제목 :     하반기관리협의회_2016.12.06
 
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
뇌졸중 건강교실(이민지영양사)_2017.05.17
admin
2017.05.22 11:29:32 / 8338
응급의료인력교육_2017.05.18
admin
2017.05.18 16:00:13 / 8358
2017 치매극복 전국걷기대회_2017.05.13(토)
admin
2017.05.16 10:56:42 / 8401
남구보건소 "골든100세, 건강만세" 건강강좌(김용원교수)_2017.05.10
admin
2017.05.10 17:10:06 / 8834
 
제17회 비만예방 걷기대회_2017.04.29
admin
2017.05.02 10:06:45 / 8912
심뇌혈관질환 전문가 교육_17.04.26
admin
2017.04.26 17:22:50 / 9160
경대병원역캠페인_17.04.25
admin
2017.04.26 17:19:19 / 8548
뇌졸중 건강교실_2017.04.19
admin
2017.04.19 16:25:50 / 8330
 
청장년과 함께하는 건강POWER캠페인(한국교육학술정보원)_2017. 04. 07
admin
2017.04.10 15:02:29 / 8755
심뇌혈관질환 전문가 교육_170329
admin
2017.03.30 10:56:06 / 10080
경대병원역 캠페인_2017.03.28
admin
2017.03.30 10:52:41 / 9110
뇌졸중 건강교실(황양하교수)_2017.03.15
admin
2017.03.15 16:07:45 / 9846
 
청장년과 함께하는 건강 파워 캠페인(대구역)_170307
admin
2017.03.08 09:17:00 / 9176
달성군 보건소 가족건강 공개강좌(이장훈 교수)_170307
admin
2017.03.08 09:13:03 / 8323
TBC라디오(박헌식 교수)_17.03.01
admin
2017.03.08 08:59:02 / 8099
2017.02.28 경대병원역 캠페인
admin
2017.03.03 09:28:40 / 7727
 
경대병원역 캠페인_2017. 01. 24
admin
2017.01.31 09:32:40 / 8509
경대병원역 캠페인_2016.12.27
admin
2016.12.28 10:15:00 / 8719
혈관튼튼교실_2016.12.22
admin
2016.12.23 14:20:13 / 8637
2016뇌졸중예방교육(김천시)_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:19:13 / 8296
 
◁◁ [11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.