HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2016-11-07 (11:01:33)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     6364
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 174 - IMG_5931.JPG
  Downloading : 178 - P20161104_112746468_5D848EA1-9C39-406B-8B00-094F5A55C630.JPG
  Downloading : 183 - P20161104_105603987_2CABE9F0-2DEB-468D-A415-CBD8D83C4E74.JPG
  Downloading : 179 - P20161104_113900265_F3B8B30D-7FB6-4552-9ABF-E14A54182310.JPG
글제목 :     2016 지역주민대상 CPR교육_2016.11.03
 
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
경대병원역 캠페인_2016.12.27
admin
2016.12.28 10:15:00 / 7502
혈관튼튼교실_2016.12.22
admin
2016.12.23 14:20:13 / 7439
2016뇌졸중예방교육(김천시)_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:19:13 / 7113
뇌졸중교실_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:17:38 / 6895
 
하반기관리협의회_2016.12.06
admin
2016.12.08 11:06:15 / 7290
2016년 심혈관센터 심포지엄_2016.11.27
admin
2016.11.28 16:19:04 / 7720
혈관튼튼건강교실_2016.11.24
admin
2016.11.28 09:15:09 / 6720
경대병원역캠페인_2016.11.22
admin
2016.11.28 09:12:18 / 6572
 
뇌졸중 교실 _2016.11.16
admin
2016.11.17 14:09:13 / 6527
건강드림갤러리(문양역)_2016.11.07
admin
2016.11.14 09:37:05 / 6574
심뇌혈관질환 예방관리를 위한 3개 기관 공동직무교육_2016.11.04
admin
2016.11.07 11:04:59 / 6673
2016 지역주민대상 CPR교육_2016.11.03
admin
2016.11.07 11:01:33 / 6364
 
DTRO 문화한마당 (경대병원역)_2016.11.03
admin
2016.11.07 10:05:48 / 6071
달성군 보건소 강의_2016.11.01
admin
2016.11.07 09:37:42 / 6211
뇌졸중의날'사통팔달 튼튼혈관 도민한마당'_2016.10.27
admin
2016.10.28 09:55:06 / 6364
혈관튼튼교실_2016.10.27
admin
2016.10.28 09:46:23 / 5953
 
2016예방심포지엄_2016.10.24
admin
2016.10.28 09:45:06 / 5971
경대병원역캠페인10월_2016.10.25
admin
2016.10.28 09:42:34 / 5870
심뇌재활워크샵_2016.10.21
admin
2016.10.28 09:41:17 / 5931
뇌졸중교실_2016.10.19
admin
2016.10.28 09:39:44 / 5579
 
◁◁ [11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.