HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2016-11-28 (09:12:18)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     6152
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 131 - P20161122_140446573_EFFD7377-2A9C-4D41-A132-4402256F49A9.JPG
  Downloading : 169 - P20161122_141524023_5BEC36F4-EEE5-429B-9154-4B48E3D788C2.JPG
  Downloading : 176 - P20161122_140750628_2321AA49-C02E-41B5-A6DA-7326E374F0E6.JPG
글제목 :     경대병원역캠페인_2016.11.22
 


경대병원역 캠페인
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
달성군 보건소 가족건강 공개강좌(배상근 전문의)_2017.05.16
admin
2017.05.22 11:57:26 / 5904
뇌졸중 건강교실(이민지영양사)_2017.05.17
admin
2017.05.22 11:29:32 / 5643
응급의료인력교육_2017.05.18
admin
2017.05.18 16:00:13 / 5548
2017 치매극복 전국걷기대회_2017.05.13(토)
admin
2017.05.16 10:56:42 / 5656
 
남구보건소 "골든100세, 건강만세" 건강강좌(김용원교수)_2017.05.10
admin
2017.05.10 17:10:06 / 6019
제17회 비만예방 걷기대회_2017.04.29
admin
2017.05.02 10:06:45 / 6099
심뇌혈관질환 전문가 교육_17.04.26
admin
2017.04.26 17:22:50 / 6190
경대병원역캠페인_17.04.25
admin
2017.04.26 17:19:19 / 5722
 
뇌졸중 건강교실_2017.04.19
admin
2017.04.19 16:25:50 / 5562
청장년과 함께하는 건강POWER캠페인(한국교육학술정보원)_2017. 04. 07
admin
2017.04.10 15:02:29 / 6057
심뇌혈관질환 전문가 교육_170329
admin
2017.03.30 10:56:06 / 7269
경대병원역 캠페인_2017.03.28
admin
2017.03.30 10:52:41 / 6535
 
뇌졸중 건강교실(황양하교수)_2017.03.15
admin
2017.03.15 16:07:45 / 6903
청장년과 함께하는 건강 파워 캠페인(대구역)_170307
admin
2017.03.08 09:17:00 / 6414
달성군 보건소 가족건강 공개강좌(이장훈 교수)_170307
admin
2017.03.08 09:13:03 / 6249
TBC라디오(박헌식 교수)_17.03.01
admin
2017.03.08 08:59:02 / 6064
 
2017.02.28 경대병원역 캠페인
admin
2017.03.03 09:28:40 / 5812
경대병원역 캠페인_2017. 01. 24
admin
2017.01.31 09:32:40 / 6711
경대병원역 캠페인_2016.12.27
admin
2016.12.28 10:15:00 / 6998
혈관튼튼교실_2016.12.22
admin
2016.12.23 14:20:13 / 6883
 
◁◁  11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.