HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2019-06-13 (10:41:50)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     2915
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 28 - 20190605_100535.jpg
  Downloading : 28 - 20190612_115823.jpg
  Downloading : 30 - 20190605_120316.jpg
  Downloading : 30 - 20190605_121001.jpg
  Downloading : 29 - 1559719174194.jpg
  Downloading : 31 - 20190612_111214.jpg
글제목 :     응급의료인력교육_190605/190612
 
응급의료인력교육_190605/190612

- 일시: 2019. 6. 5(수), 6.12(수) 10:00-12:40
- 장소: 경북대학교병원 6동 10층 제1세미나실
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
뇌졸중 건강교실(김용원 교수)_190821
admin
2019.08.21 14:23:50 / 795
제16회 수성건강축제_190802~03
admin
2019.08.06 09:50:02 / 1095
안동병원 심뇌혈관질환센터 운영지원 간담회
admin
2019.07.31 13:30:14 / 1291
혈관튼튼 건강교실(박보은 교수)_190725
admin
2019.07.25 15:26:48 / 1433
 
경대병원역 캠페인_190723
admin
2019.07.23 17:10:50 / 1406
농촌사랑 의료지원 심뇌혈관질환 홍보(상주시)_190719
admin
2019.07.23 10:17:49 / 1422
뇌졸중 건강교실(심동현 교수)_190717
admin
2019.07.18 09:14:52 / 1747
심뇌혈관질환 공개강좌(상주시)_190710
admin
2019.07.11 10:13:45 / 1850
 
매달 7일 공동캠페인 '심뇌혈관질환 단디알기'(내당역)_190705
admin
2019.07.10 11:54:56 / 1849
혈관튼튼 건강교실(박윤정 전문의)_190627
admin
2019.06.27 16:23:17 / 2178
경상북도 통합건강증진사업 전문인력교육_190626
admin
2019.06.27 11:49:49 / 2120
경대병원역 캠페인_190625
admin
2019.06.27 11:46:28 / 1992
 
심뇌혈관질환 전문가교육_190620
admin
2019.06.24 13:57:42 / 2168
뇌졸중 건강교실(이양수 교수)_190619
admin
2019.06.24 13:50:09 / 2130
농촌사랑 의료지원 심뇌혈관질환 홍보(예천군)_190614
admin
2019.06.17 16:51:47 / 3003
응급의료인력교육_190605/190612
admin
2019.06.13 10:41:50 / 2915
 
서거달 운동_190608
admin
2019.06.10 11:20:19 / 3005
매달 7일 공동캠페인 '심뇌혈관질환 단디알기'(죽전역)_190607
admin
2019.06.10 11:13:26 / 2844
대한고혈압학회 MMM 캠페인_190528
admin
2019.05.29 10:17:24 / 2892
경대병원역 캠페인_190528
admin
2019.05.29 10:09:52 / 2842
 
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.