HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2016-10-12 (11:56:53)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     5898
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 128 - KakaoTalk_20161012_114849208.jpg
  Downloading : 157 - KakaoTalk_20161012_114848656.jpg
  Downloading : 164 - KakaoTalk_20161012_114850076.jpg
글제목 :     건강드림갤러리(상인역)_2016.10.07
 


 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
TBC라디오(박헌식 교수)_17.03.01
admin
2017.03.08 08:59:02 / 6662
2017.02.28 경대병원역 캠페인
admin
2017.03.03 09:28:40 / 6390
경대병원역 캠페인_2017. 01. 24
admin
2017.01.31 09:32:40 / 7314
경대병원역 캠페인_2016.12.27
admin
2016.12.28 10:15:00 / 7652
 
혈관튼튼교실_2016.12.22
admin
2016.12.23 14:20:13 / 7589
2016뇌졸중예방교육(김천시)_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:19:13 / 7246
뇌졸중교실_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:17:38 / 7049
하반기관리협의회_2016.12.06
admin
2016.12.08 11:06:15 / 7437
 
2016년 심혈관센터 심포지엄_2016.11.27
admin
2016.11.28 16:19:04 / 7848
혈관튼튼건강교실_2016.11.24
admin
2016.11.28 09:15:09 / 6823
경대병원역캠페인_2016.11.22
admin
2016.11.28 09:12:18 / 6725
뇌졸중 교실 _2016.11.16
admin
2016.11.17 14:09:13 / 6674
 
건강드림갤러리(문양역)_2016.11.07
admin
2016.11.14 09:37:05 / 6706
심뇌혈관질환 예방관리를 위한 3개 기관 공동직무교육_2016.11.04
admin
2016.11.07 11:04:59 / 6788
2016 지역주민대상 CPR교육_2016.11.03
admin
2016.11.07 11:01:33 / 6480
DTRO 문화한마당 (경대병원역)_2016.11.03
admin
2016.11.07 10:05:48 / 6192
 
달성군 보건소 강의_2016.11.01
admin
2016.11.07 09:37:42 / 6309
뇌졸중의날'사통팔달 튼튼혈관 도민한마당'_2016.10.27
admin
2016.10.28 09:55:06 / 6476
혈관튼튼교실_2016.10.27
admin
2016.10.28 09:46:23 / 6059
2016예방심포지엄_2016.10.24
admin
2016.10.28 09:45:06 / 6056
 
◁◁ [11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.